Informace o ochraně osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů ve společnosti About You GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, stav ke dni: 12. 9. 2019

od 25. května 2018 platí v oblasti ochrany osobních údajů v celé Evropě jednotné předpisy Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR). V dále uvedených informacích o ochraně osobních údajů vás informujeme o zpracovávání osobních údajů ve společnosti About You GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg („ABOUT YOU“ a/nebo „my“ a/nebo „odpovědná společnost“) prováděném v souladu s pravidly nařízení GDPR, spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG 2018) i s platnými národními zákony o ochraně osobních údajů.

Přečtěte si prosím pozorně naše informace o ochraně osobních údajů. V případě otázek nebo poznámek k našim informacím o ochraně osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese kundenservice@aboutyou.de

 

Obsah

 

1. Jméno a kontaktní údaje osoby odpovědné za zpracovávání

2. Kontaktní údaje pověřence ochrany osobních údajů

3. Účel zpracovávání údajů, právní základ a oprávněné zájmy odpovědné společnosti nebo třetí strany a kategorie příjemců

3.1. Vyvolání našich webových stránek / aplikací

3.1.1. Log-Files

3.1.2. Cookie

3.2. Zdůvodnění, plnění a/nebo ukončení smlouvy

3.3. Vystupování online a optimalizace webových stránek

3.3.1 Soubory cookie – Všeobecné informace

3.3.2. Google Analytics

3.3.3. Google Adwords

3.3.4. Google sledování konverzí

3.3.5. Affilinet

3.3.6. Soubory cookie reklamních partnerů / třetích stran

3.3.7. Možnost vznesení námitky / opt-out

3.4. Zpracovávání údajů za účelem realizace reklamy / poštovní reklama 3.5. Obsahy pro uživatele

3.6. Navázání kontaktu

3.7. Social Media

3.7.1. Twitter

3.7.2. Instagram

3.7.3. WhatsApp

4. Příjemce mimo EU

5. Vaše práva

5.1. Přehled

5.2. Právo vznést námitku

5.3. Právo odvolat souhlas

 

 

 

1. Jméno a kontaktní údaje osoby odpovědné za zpracovávání

Tyto informace o ochraně osobních údajů platí pro zpracovávání dat společností

 

About You GmbH

Domstraße 10

20095 Hamburg

Telefon: 0800 / 30 15 085

E-mailová adresa: kundenservice@aboutyou.de

 

zastoupenou:

 

Tarek Müller (jednatel)

Sebastian Betz (jednatel)

Hannes Wiese (jednatel)

 

Webová stránka: www.aboutyou.de

 

pro následující internetové stránky: www.crowdshopping.de

 

2. Kontaktní údaje pověřence ochrany osobních údajů

Pověřence ochrany osobních údajů můžete kontaktovat na adrese

 

About You GmbH

z. Hd. Sebastian Herting – Datenschutzkanzlei

Domstraße 10

20095 Hamburg Deutschland

E-mail: datenschutzbeauftragter@aboutyou.de

 

 

 

3. Účel zpracovávání údajů, právní základ a oprávněné zájmy odpovědné společnosti nebo třetí strany a kategorie příjemců

 

3.1. Vyvolání našich webových stránek / aplikací

3.1.1. Log-Files

Při každém přístupu na webové stránky / aplikace posílá příslušný internetový prohlížeč vašeho koncového zařízení na server našich webových stránek / aplikací informace, které se dočasně ukládají do souborů protokolů, takzvaných Logfiles. Ukládané datové soubory obsahují následující údaje, které se ukládají až do automatického odstranění: Datum a čas vyvolání, název vyvolané stránky, IP adresa zařízení, z něhož se vyvolávají, odkazující URL (původní URL, z niž jste na naše webové stránky přišli), přenášené množství dat, doba načtení, stejně jako informace o produktu a verzi použitého prohlížeče a jméno vašeho poskytovatele internetového připojení.

Právním základem pro zpracovávání IP adresy je článek 6, odstavec 1, písmeno f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z:

 

• zajišťování bezproblémového vytvoření připojení,

• zajišťování pohodlného používání našich webových stránek / naší aplikace,

• vyhodnocení bezpečnosti a stability systému.

 

Bezprostřední zjišťování vaší identity není na základě těchto informací možné a nebudeme ho ani provádět. Údaje se ukládají a po dosažení stanoveného účelu se automaticky odstraňují. Obvyklé lhůty pro odstranění se řídí podle kritéria nezbytnosti.

 

3.1.2. Cookie

Pro naše webové stránky / aplikace používáme tzv. soubory cookie. Níže je vysvětleno, o jaký proces se přitom přesně jedná a jak jsou k tomu údaje používány.

 

3.2. Zdůvodnění, plnění a/nebo ukončení smlouvy

Když se registrujete na našich webových stránkách / v aplikacích a/nebo s nám uzavřete další smlouvu, zpracováváme údaje nezbytné pro uzavření, realizaci nebo ukončení smlouvy. K těmto údajům patří:

• jméno, příjmení,

• údaje adresy,

• e-mailová adresa,

• fakturační a platební údaje.

Právním základem je zde článek 6, odstavec 1, písmeno a) a b) GDPR, tedy poskytujete nám údaje na základě příslušného smluvního vztahu (např. vedení vašeho zákaznického/uživatelského účtu, realizace smlouvy) mezi vámi a námi.

Pokud vaše údaje nepoužíváme pro reklamní účely (viz níže bod 3.3.), ukládáme údaje získané za účelem realizace smlouvy po dobu smlouvy a po dobu stanovenou zákonem, resp. dobu nutnou k zajišťování práv vyplývajících ze záruky. Po uplynutí této lhůty uchováváme informace ze smluvního vztahu vyžadované obchodním a daňovým právem po zákonem stanovenou dobu. V tomto časovém období se údaje znovu zpracovávají pouze v případě kontroly ze strany finanční správy.

Pro realizaci smlouvy přes naše webové stránky / aplikace může být dále nezbytné následující zpracování údajů:

Vaše platební údaje předáváme námi pověřeným poskytovatelům platebních služeb, kteří realizují platbu (platby).

3.3. Vystupování online a optimalizace webových stránek

3.3.1 Soubory cookie – Všeobecné informace

Na různých stránkách používáme soubory cookie, abychom mohli zatraktivnit návštěvu našich webových stránek a umožnit využívání určitých funkcí, stejně jako ke statistickému zpracovávání využívání našich webových stránek. Soubory jsou malé datové soubory vytvářené automaticky vaším prohlížečem, které se ukládají na vašem koncovém zařízení (laptop, tablet, smartphone apod.), když navštívíte naše stránky. Soubory cookie nezpůsobují ve vašem koncovém zařízení žádné škody, neobsahují žádné viry, trojské koně nebo jiný škodlivý software. V souboru cookie se ukládají informace související s příslušným koncovým zařízením. To však neznamená, že jejich prostřednictvím zjišťujeme vaši identitu.

Většina námi používaných souborů cookie se vymaže ihned po skončení relace prohlížeče (tzv. soubory cookie relací). Jejich prostřednictvím vám můžeme nabízet např. zobrazování nákupního košíku na různých stránkách, abyste viděli, kolik položek se právě nachází ve vašem nákupním košíku a jaká je aktuální cena nákupu. Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem počítači a umožňují nám rozpoznat váš počítač při příští návštěvě (tzv. trvalé soubory cookie). Zvláště tyto soubory cookie slouží k tomu, abychom mohli efektivněji a bezpečněji vytvářet nabídku přátelskou pro uživatele. Díky těmto souborům je například možné, aby se na stránkách zobrazovaly informace přizpůsobené podle vašich zájmů.

Samozřejmě můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby se naše soubory cookie na vašem koncovém zařízení neukládaly. Prostřednictvím funkce Nápověda na liště nabídek ve většině webových prohlížečů můžete zjistit, jak nastavit svůj prohlížeč, aby nepřijímal nové soubory cookie, případně aby se zobrazovalo upozornění v případě nových souborů cookie. Lze také smazat veškeré již přijaté soubory cookie a zablokovat přijímání dalších.

 

Postupujte přitom následovně:

 

V prohlížeči Internet Explorer

 

V nabídce „Nastavení a další“ zvolte položku „Nastavení“.

Klikněte na záložku „Ochrana osobních údajů“.

Nyní můžete provést nastavení bezpečnosti pro internetové prohlížení. Zde můžete nastavit, zda a jaké soubory cookie se mají přijímat nebo blokovat.

Nastavení potvrďte kliknutím na „OK“.

 

V prohlížeči Firefox:

 

V nabídce „Nastavení a další“ zvolte položku „Nastavení“.

Klikněte na „Ochrana osobních údajů“.

V rozbalovací nabídce vyberte položku „podle uživatelem stanovených nastavení“.

Nyní můžete nastavit, zda se mají přijímat soubory cookie, jak dlouho se mají soubory cookie ukládat a lze přidat výjimky pro webové stránky, u nichž chcete vždy (resp. nikdy) používat soubory cookie.

Nastavení potvrďte kliknutím na „OK“.

 

V prohlížeči Google Chrome:

 

Na liště symbolů v prohlížeči klikněte na nabídku Chrome.

Vyberte položku „Nastavení“.

Klikněte na „Rozšířená nastavení“.

Pod „Ochrana soukromí“ Klikněte na „Nastavení webu“.

Pod „Soubory cookie“ lze provést následující nastavení:

Odstranění souborů cookie

Standardní blokování souborů cookie

Standardní vymazání souborů cookie a dat webových stránek po ukončení prohlížeče

Povolení výjimek pro soubory cookie pro určité webové stránky nebo domény

 

Upozorňujeme nicméně na to, že v tomto případě nebude možné plně využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Pokud se u těchto souborů cookie a/nebo v nich obsažených informacích jedná o osobní údaje, je právním základem pro zpracovávání údajů čl. 6, odstavec 1, písmeno f) nařízení GDPR. Náš zájem na optimalizaci našich webových stránek je přitom ve smyslu výše uvedeného předpisu považován za oprávněný.

3.3.2. Google Analytics

 

Za účelem přizpůsobení designu vašim potřebám a pokračující optimalizace našich stránek využíváme na základě článku 6, odstavce 1, písmena f) GDPR Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „soubory cookie“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu používání webových stránek. V této souvislosti jsou vytvořeny pseudoanonymní uživatelské profily a používány soubory cookie. Informace, které generují soubory cookie o vašem používání webových stránek, jako například:

• typ/verze prohlížeče,

• použitý operační systém,

• odkazující URL (předtím navštívená stránka),

• název hostitele přístupového počítače (IP adresa),

• přesný čas požadavku serveru.

Z pověření provozovatele těchto webových stránek použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a rovněž k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu pro provozovatele webových stránek. Vaše IP adresa přenesená v rámci Google Analytics z vašeho prohlížeče nebude sloučena s jinými údaji poskytovanými společností Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit nastavením softwaru prohlížeče; nicméně upozorňujeme na to, že v tomto případě nebude možné plně využívat všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete shromažďování osobních údajů generovaných soubory cookie a vztahujících se k používání webových stránek (vč. vší adresy IP), stejně jako zpracování těchto údajů společností Google zabránit tím, že si stáhnete a instalujete doplněk prohlížeče: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternativně k Browser-Add-on, a to zejména u prohlížečů na mobilních koncových zařízeních, se můžete vyhnout sběru údajů ze strany Google Analytics kliknutím na odkaz na konci tohoto dokumentu. Bude nastaven soubor cookie pro odhlášení (opt-out cookie), který zabrání budoucímu shromažďování vašich osobních údajů při návštěvě těchto webových stránek. Soubor cookie pro odhlášení je platný pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naše webové stránky a uloží se do vašeho zařízení. Pokud vymažete soubory cookie v tomto prohlížeči, je nutné znovu nastavit soubor cookie pro odhlášení. Další informace o ochraně osobních údajů souvisejících s Google Analytics naleznete na webu Google Analytics.

3.3.3. Google Adwords

Naše webové stránky využívají službu Google Adwords. Google AdWords je program pro online reklamu od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“).

Používáme přitom funkci remarketingu v rámci služby Google AdWords. Prostřednictvím funkce remarketingu můžeme uživatelům našich webových stránek prezentovat na jiných webových stránkách v rámci zobrazovací sítě Google reklamy (přímo na Google, tzv. „reklamy Google“ nebo na jiných webových stránkách) založené na jejich zájmech. K tomuto účelu se analyzuje interakce uživatelů na našich webových stránkách, např. o jaké nabídky měl uživatel zájem, abychom mohli uživatelům i po jejich návštěvě našich webových stránek mohli zobrazovat cílenou reklamu na jiných stránkách. Google proto uloží číslo do prohlížečů uživatelů, kteří navštěvují určité služby Google nebo webové stránky v zobrazovací síti Google. Prostřednictvím tohoto čísla označovaného jako „soubor cookie“ se evidují návštěvy těchto uživatelů. Toto číslo slouží jako jedinečný identifikátor webového prohlížeče na určitém počítači, a ne jako identifikace osoby, osobní údaje se neukládají. Právním základem pro zpracovávání těchto údajů je článek 6, odstavec 1, písmeno f) GDPR.

Používání souborů cookie společností Google můžete deaktivovat po kliknutí na následující odkaz, kde si stáhnete a nainstalujete připravený Plug-In: www.google.com/settings/ads/plugin.

Bližší informace k funkci Google Remarketing, stejně jako prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: www.google.com/privacy/ads/ .

3.3.4. Google sledování konverzí

V rámci služby Google AdWords dále používáme tzv. sledování konverzí. Když kliknete na reklamu zobrazenou společností Google, uloží se do počítače / koncového zařízení soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto soubory cookie ztrácejí svou platnost po 30 dnech, neobsahují žádné osobní údaje a neslouží tak k identifikaci osob. Informace získávané pomocí souborů cookie pro sledování konverzí slouží k vytváření statistiky konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se pro sledování konverzí rozhodli. Právním základem pro zpracovávání těchto údajů je článek 6, odstavec 1, písmeno f) GDPR.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit nastavením softwaru prohlížeče; nicméně upozorňujeme na to, že v tomto případě nebude možné plně využívat všechny funkce těchto webových stránek. Reklamy založené na vašich zájmech zobrazované na Google i webu (v rámci zobrazovací sítě Google) můžete ve svém prohlížeči deaktivovat tak, že na adrese www.google.de/settings/ads aktivujete přepínač „Vypnout“ nebo provedete deaktivaci na adrese www.aboutads.info/choices/. Další informace k možnostem nastavení u těchto funkcí a k ochraně osobních údajů ve společnosti Google naleznete na adrese www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1.

3.3.5. Affilinet

Pro správnou evidenci prodejů a/nebo potenciálních zákazníků ukládá společnost affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 Mnichov soubor cookie do koncového zařízení návštěvníka. Tento soubor cookie ukládá doména parners.webmaster-plan.com, resp. banners.webmasterplan.com. Soubory cookie používané společností affilinet jsou přijímány při standardním nastavení internetového prohlížeče. Pokud si nepřejete, aby se tyto soubory cookie ukládaly, deaktivujte prosím přijímání souborů cookie příslušných domén ve svém internetovém prohlížeči. Soubory cookie společnosti affilinet ukládají pouze ID zprostředkujícího partnera a pořadové číslo reklamního prostředku, na který návštěvník kliknul (banner, textový odkaz apod.), které jsou potřebné pro realizaci platby. ID partnera slouží při uzavření transakce k tomu, aby bylo možné přiřadit provizi ke zprostředkujícímu partnerovi. Právním základem pro zpracovávání těchto údajů je článek 6, odstavec 1, písmeno f) GDPR.

Podrobné informace k ochraně osobních údajů naleznete na adrese: www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy-DACH .

3.3.6. Soubory cookie reklamních partnerů / třetích stran

Spolupracujeme s reklamními partnery, abychom mohli ještě zajímavěji připravovat online nabídku na našich stránkách. K tomuto účelu se při návštěvě našich stránek používají také soubory cookie našich reklamních partnerů (tzv. soubory cookie třetích stran). Do souborů cookie našich reklamních partnerů se rovněž za použití pseudonymů ukládají informace k vašim uživatelským aktivitám a vašim zájmům při návštěvě na našich stránkách. Částečně se shromažďují také informace k aktivitám, které probíhaly na jiných stránkách před návštěvou našich stránek. Na základě těchto informací se zobrazují reklamy od našich reklamních partnerů založené na vašich zájmech. Neukládají se žádné osobní údaje a nevytvářejí se ani žádné profily používání s vašimi osobními údaji.

DOUBLECLICK by Google

 

Doubleclick by Google je služba poskytovaná společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). Služba Doubleclick by Google používá soubory cookie k prezentování relevantních reklam. Vašemu prohlížeči je přiřazeno pseudonymní identifikační číslo (ID), které prověřuje, jaké reklamy se ve vašem prohlížeči zobrazily a jaké byly vyvolány. Soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje. Používání souborů cookie DoubleClick umožňuje společnosti Google a jejím partnerským webovým stránkám zobrazování reklam na základě předchozích návštěv na našich nebo jiných webových stránkách na internetu. Informace vytvořené soubory cookie přenáší společnost Google k vyhodnocování na server v USA, kde je ukládá. Přenos dat společností Google třetím stranám je možný pouze na základě zákonných předpisů nebo v rámci zpracovávání údajů s pověřením. V žádném případě nebude Google spojovat vaše údaje s jinými získanými údaji.

Shromažďování osobních údajů generovaných soubory cookie a vztahujících se k používání webových stránek, stejně jako zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit tím, že si na následujícím odkazu pod bodem DoubleClick stáhnete a instalujete dostupný doplněk prohlížeče pro deaktivaci. Právním základem pro zpracovávání těchto údajů je článek 6, odstavec 1, písmeno f) GDPR.

 

3.3.7. Možnost vznesení námitky / opt-out

Vedle již popsaných způsobů deaktivace můžete popsané technologie zablokovat také všeobecně pomocí příslušného nastavení souborů cookie ve vašem prohlížeči. Kromě toho máte možnost deaktivovat reklamu založenou na preferencích s pomocí zde  zobrazitelného správce preferencí. 3.4. Zpracovávání údajů za účelem realizace reklamy / poštovní reklama

V zásadě máme oprávněný zájem na používání vašich údajů k marketingovým účelům. Pro vlastní marketingové účely a marketingové účely třetích stran zpracováváme následující údaje: Jméno, příjmení, poštovní adresa, rok narození.

Mimoto jsme oprávněni při dodržení zákonných předpisů ukládat k uvedeným údajům další vaše osobní údaje pro vlastní marketingové účely a marketingové účely třetích stran. Cílem je poskytování reklamy orientované podle vašich skutečných nebo předpokládaných potřeb a neobtěžovat vás zbytečnou reklamou.

Přenos údajů uložených k těmto účelům na třetí strany neprobíhá. Kromě toho společnost About You pseudonymizuje/anonymizuje shromážděné osobní údaje pro jejich použití k vlastním marketingovým účelům a marketingovým účelům třetích stran (poskytovatelé reklam).

Údaje v pseudonymizované/anonymizované podobě mohou být použity také k individualizované online reklamě, přičemž řízení reklamy může probíhat prostřednictvím třetích stran poskytujících služby a/nebo agentur. Právním základem pro zpracovávání těchto údajů je článek 6, odstavec 1, písmeno f) GDPR.

Upozornění k právu vznést námitku

Proti používání vašich osobních údajů k výše uvedeným marketingovým účelům můžete kdykoli bezplatně vznést námitku s účinností pro budoucnost na e-mailové adrese kundenservice@aboutyou.de.

Pokud vznesete námitku, budou vaše údaje pro další reklamní zpracovávání údajů zablokovány. Upozorňujeme, že ve výjimečných případech může přechodně dojít k zaslání reklamních materiálů i po přijetí vaší námitky. Je to technicky ovlivněno nezbytnou přípravnou fází v rámci výběru a neznamená to, že jsme vaši námitku neakceptovali.

 

3.5. Obsahy pro uživatele

Máte možnost zveřejňovat na různých místech vlastní obsahy (např. snímek v rámci kampaně, popis kampaně, komentáře atd.) Pokud zveřejníte vlastní obsahy, zpracováváme příslušné osobní údaje, které jste v rámci příslušného obsahu dobrovolně zadali.

Právním základem pro zpracovávání těchto údajů je článek 6, odstavec 1, písmeno a), čl. 6, odstavec 1, písmeno b), stejně jako čl. 6, odst. 1, písmeno f) GDPR.

 

3.6. Navázání kontaktu

Kontaktovat nás můžete různými způsoby. Prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo poštou. Pokud nás kontaktujete, používáme příslušné osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete pouze k tomu účelu, abychom s vámi mohli navázat kontakt a zpracovat váš požadavek. Právním základem pro zpracovávání těchto údajů je článek 6 odstavec 1 písmeno a), čl. 6 odstavec 1 písmeno b), čl. 6 odstavec 1 písmeno c) GDPR, stejně jako čl. 6, odst. 1, písmeno f) GDPR.

 

3.6. Social Media

3.6.1. Twitter

S těmito webovými stránkami jsou propojeny funkce služby Twitter. Tyto funkce poskytuje společnost Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“). Používáním služby Twitter a funkce „Re-Tweet“ se vámi navštívené webové stránky propojí s vaším účtem Twitter, což bude oznámeno ostatním uživatelům. Přitom se do společnosti Twitter také přenášejí data. Váš internetový prohlížeč vytvoří k tomuto účelu přímé připojení k serverům Twitter a přenese data do společnosti Twitter.

Upozorňujeme, že nezískáváme žádné informace o obsahu přenášených dat ani o jejich využívání společností Twitter. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter: https://twitter.com/privacy

Svá nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru můžete změnit v nastaveních účtu https://twitter.com/account/settings.

3.6.2. Instagram

Na těchto webových stránkách je dále integrován Plugin sociální sítě Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA („Instagram“). Plugin Instagram rozpoznáte podle „tlačítka Instagram“ na naší stránce.

Pokud kliknete na tlačítko Instagram a jste přihlášeni ke svému instagramovému účtu, můžete propojit obsah našich stránek se svým instagramovým profilem. Instagram tak může přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že nezískáváme žádné informace o obsahu přenášených dat ani o jejich využívání společností Instagram. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy

 

3.6.3. WhatsApp

Na těchto webových stránkách se nachází také tlačítko WhatsApp (tlačítko pro sdílení v aplikaci WhatsApp). Pomocí tohoto tlačítka můžete sdílet obsah [www.crowdshopping.de] v aplikaci WhatsApp na svém mobilním telefonu. U tohoto tlačítka se jedná o hypertextový odkaz. Při zobrazení tlačítka na těchto internetových stránkách se ještě neodesílají žádné osobní údaje provozovateli služby WhatsApp nebo třetím stranám. Jakmile použijete tlačítko WhatsApp, dozví se provozovatel služby WhatsApp, jaký obsah se sdílí a že bylo použito tlačítko na těchto webových stránkách. Více informací o nakládání s osobními údaji ze strany provozovatele služby WhatsApp naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů provozovatele: https://www.whatsapp.com/legal/#Privacy

 

3.6.4. Facebook

Na těchto webových stránkách se dále využívají sociální pluginy Facebook. Jedná se o nabídky americké společnosti Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pokud navštívíte stránku, která takový plugin obsahuje, vytvoří váš prohlížeč spojení se službou Facebook a načte se obsah z těchto stránek. Vaši návštěvu na této webové stránce tak případně může sledovat společnost Facebook, i když funkci sociálního pluginu aktivně nepoužijete. Máte-li účet Facebook, můžete takový sociální plugin použít a sdílet tak informace se svými přáteli. Společnost About You nemá žádný vliv na obsah pluginů a přenos informací.

 

Na svých internetových stránkách poskytuje Facebook podrobné informace k rozsahu, typu, účelu a dalšímu zpracovávání vašich údajů. Zde naleznete také další informace ke svým právům a k možnostem nastavení pro ochranu soukromí.

Informace k ochraně osobních údajů od společnosti Facebook: www.facebook.com/about/privacy.

 

4. Příjemce mimo EU

S výjimkou popsaného zpracování nepředáváme vaše údaje příjemcům se sídlem mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. Uvedená zpracování zahrnují přenos údajů na servery námi pověřených poskytovatelů služeb sledování. Tyto servery se nacházejí v USA. Přenos údajů probíhá na základě tzv. doložek standardní smlouvy Komise EU a na základě zásad tzv. Privacy Shield.

 

5. Vaše práva

5.1. Přehled

Vedle práva na odvolání nám uděleného souhlasu máte při předložení příslušných zákonných předpokladů také následující práva:

 

• právo na poskytnutí informací o u nás uložených osobních údajích (čl. 15 GDPR), můžete požadovat především informace o účelech zpracovávání, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, jimž byly nebo budou vaše údaje předány, plánovaná doba uložení, původ vašich osobních údajů, pokud nebyly získány přímo od vás;

• právo na opravu nesprávných nebo neúplných údajů (čl. 16 GDPR),

• právo na výmaz u nás uložených údajů, které se vás týkají (čl. 17 GDPR), pokud nemusíme dodržet zákonné nebo smluvní lhůty uložení, případně jiné zákonné povinnosti, resp. práva k dalšímu ukládání,

• právo na omezení zpracování vašich údajů (čl. 18 GDPR), pokud je vámi zpochybněna správnost vašich osobních údajů, jejich zpracování je protiprávní, ale odmítáte jejich vymazání; osobní údaje pro námi sledované účely již pro nás nejsou potřebné, vy je však potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obranu právních nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR,

• právo na přenositelnost dat podle čl. 20 GDPR, tedy právo obdržet u nás uložené osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo požadovat jejich přenos jiné odpovědné straně

• právo vznést stížnost u kontrolního úřadu. Zpravidla se v tomto případě můžete obrátit na kontrolní úřad v místě bydliště nebo pracoviště, případně v místě sídla naší společnosti.

 

Výše uvedená práva vůči nám můžete uplatnit na e-mailové adrese kundenservice@aboutyou.de.

 

5.2. Právo vznést námitku

Na základě předpokladů čl. 21 odst. 1 GDPR lze vznést námitku proti zpracování údajů z důvodů, které vyplývají ze zvláštní situace dotčené osoby.

 

Všeobecné právo vznést námitku platí pro všechny účely zpracování popsané v těchto informacích o ochraně osobních údajů, které se zpracovávají na základě článku 6, odstavce 1, písmena f) nařízení GDPR. Na rozdíl od zpracovávání údajů k reklamním účelům jsme podle GDPR povinni vyhovět při takovém všeobecném vznesení námitky pouze v případě, že nám sdělíte závažné důvody (např. možné ohrožení života nebo zdraví).

 

5.3. Právo odvolat souhlas

Pokud zpracováváme údaje na základě vámi poskytnutého souhlasu, máte kdykoli právo odvolat poskytnutý souhlas. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů provedeného na základě souhlasu až do jeho odvolání.